PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE
“SRBIJA – RUMUNIJA”
Susedski program


PROJEKAT: “DOM SRPSKO-RUMUNSKOG PRIJATELJSTVA - OBNOVA DVORCA KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA”


PROJEKTI U RAZVOJU
  • Rekonstruisano i opremljeno zdanje Dvorca Kneza Aleksandra Karađorđevića.
  • Afirmacija dvorca u Dom Srpsko-Rumunskog prijateljstva i kao objekta turističke, kulturno-istorijske ponude.
  • Uspostavljena saradnja i potpisan protokol o saradnji-bratimljenju opštine Bor sa Turnu Severin.

Dvorac u nacrtu projetka
Dvorac sada


PREUZMITE
KONTAKT

Adresa: Moše Pijade 19, 19210 Bor
Tel: +381 (0) 30 423 749
email1: office@arbor.org.rs
email2: asocijacijabor@yahoo.com

Miodrag Nedeljković
predsednik upravnog odbora
Tel1: +381 (0) 63 422 378
Tel2: +381 (0) 062 427 080
email: mioned@gmail.com

Miodrag Milošević
Menadžer Asocijacije
Tel1: +381 (0) 62 235 755
Tel2: +381 (0) 64 16 77 244
email1: manager@arbor.org.rs
email2: office@arbor.org.rs

Za kontakte svih ljudi angažovanih u Asocijaciji kliknite ovde.


PRIJATELJI