REALIZOVANI PROJEKTI

Asocijacija, kao snaga civilnog sektora nastoji da kroz partnerski odnos sa lokalnom samoupravom, ustanovama i organizacijama doprinese promeni sveukupnog ambienta i unapređenju uslova života u zajednici. Aktivnostima Asocijacije i kroz podršku CRDA programa i drugih donatorskih organizacija u dosadašnjem periodu realizovano je nekoliko pojekata i akcija:
 1. Uređenje seoskih mesnih kancelarija, opremanje nameštajem, računarskom opremom i adaptacija;
 2. Podrška formiranju Biznis inkubator Centra u Boru;
 3. Podrška Agrobiznis klubu i odgajivačima goveda, u obezbeđivanju opreme za sakupljanje mleka;
 4. Formiranje savetovališta za reproduktivno zdravlje mladih;
 5. Izgradnja i opremanje Centra za ekonomski razvoj Bora;
 6. Akcija „Stazom zdravlja u susret prirodi“, sa uređenjem staze Crnovrške pruge u okviru Dana planete zemlje 2005.;
 7. Podrška formiranju i radu Kluba rukotvorina, kroz obezbeđivanje mašina i opreme za tkačku i grnčarsku radionicu;
 8. Podrška Udruženju proizvođača u zaštitćenom prostoru, obezbeđivanjem opreme za plasteničku proizvodnju;
 9. Podrška zadruzi pečurkara, obezbeđivanjem opreme za proizvodnju pečuraka;
 10. Organizovanje rada kancelarije za poslovno savetovanje, pri Centru za ekonomski razvoj – angažovanje biznis konsultanta;
 11. Osnivanje omladinske-preduzetničke zadruge, sa ciljem podsticanja preduzetničkog duha i stvaranje mogućnosti za samozapošljavanje;
 12. Pomoć obrazovnim ustanovama u obezbeđivanju računarske opreme za informatičko obrazovanje i pokretanje aktivnosti đačkih zadruga;
PROJEKTI U RAZVOJU
 • Realizacija projekta "Tim za podršku ravnomernom regionalnom razvoju"
 • Podrška formiranju Turističke organizacije,
 • Podrška školskoj zadruzi Mašinsko-elektrotehničke škole u formiranju saobraćajno tehničkog centra
PREUZMITE
KONTAKT

Adresa: Moše Pijade 19, 19210 Bor
Tel: +381 (0) 30 423 749
email1: office@arbor.org.rs
email2: asocijacijabor@yahoo.com

Miodrag Nedeljković
predsednik upravnog odbora
Tel1: +381 (0) 63 422 378
Tel2: +381 (0) 062 427 080
email: mioned@gmail.com

Miodrag Milošević
Menadžer Asocijacije
Tel1: +381 (0) 62 235 755
Tel2: +381 (0) 64 16 77 244
email1: manager@arbor.org.rs
email2: office@arbor.org.rs

Za kontakte svih ljudi angažovanih u Asocijaciji kliknite ovde.


PRIJATELJI