O NAMA

Asocijacija za razvoj opštine Bor je je nevladina neprofitna organizacija nastala sa ciljem unapređenja kako ekonomije tako i širih društvenih odnosa, među kojima je građanski aktivizam, povezivanje sa institucijama sistema, prekograničnim partnerstvima. Organizacija koja je nastala kao deo USAID/CRDA-E programa, sprovodjen od strane ADF-a u opštini Bor. Otvorenim sastankom gradjana formirana neformalna Grupa Za Razvoj Bora, septembra 2004.
 • Marta 2005. grupa se formalizuje u UG „Asocijacija za razvoj opštine Bor“
 • Marta 2006. Asocijacija i čitav NVO sektor koji okuplja kao krovna organizacija, dobija prostorije za aktivnosti u vidu Centra za ekonomski razvoj opštine Bor
 • Marta 2006. u okviru CRDA-E programa i u partnerstvu sa Zdravstvenim Centrom Bor formirano „Savetovalište za reproduktivno zdravlje i planiranje porodice“. Projekat je podrazumevao nabavku opreme za opremanje, programe vršnjačke edukacije, tribune, realizovan 2006. god.
 • Aprila 2006. počinje sa radom Klub Mladih Asocijacije
 • Učešće u pripremi velikog niza predloga projekata
 • Organizacija je u svom daljem radu fokusirana na ekonomski razvoj i preduzetništvo
 • Aktivno učešće u okviru skupštinskih tela kakva su Savet za socijalnu politiku i Savet za zapošljavanje
 • Kao zainteresovana organizacija, Asocijacija je uključena u rad i u okviru omladinske politike, sa svim formalnim mrežama i organizacijama na nacionalnom nivou


ORGANIZACIONA STRUKTURA ASOCIJACIJE
 1. Agrobiznis klub
 2. Klub rukotvorina
 3. Preduzetnički klub
 4. Klub mladih

PREUZMITE
KONTAKT

Adresa: Moše Pijade 19, 19210 Bor
Tel: +381 (0) 30 423 749
email1: office@arbor.org.rs
email2: asocijacijabor@yahoo.com

Miodrag Nedeljković
predsednik upravnog odbora
Tel1: +381 (0) 63 422 378
Tel2: +381 (0) 062 427 080
email: mioned@gmail.com

Miodrag Milošević
Menadžer Asocijacije
Tel1: +381 (0) 62 235 755
Tel2: +381 (0) 64 16 77 244
email1: manager@arbor.org.rs
email2: office@arbor.org.rs

Za kontakte svih ljudi angažovanih u Asocijaciji kliknite ovde.


PRIJATELJI