MOGUĆNOSTI RAZVOJA OPŠTINE BOR
se zasnivaju na što bržoj privatizaciji i restruktuiranju RTB Bor, smanjenju zagađenja životne sredine, otvaranju novih malih i srednjih preduzeća, zanatskih radnji, unapređenju turističke ponude u vidu banjskog, lovnog, seoskog turizma, unapređenju poljoprivrede u oblasti stočarstva, voćarstva, pčelarstva, pomoći raznih vladinih institucija u rešavanju brojnih ekološki i ekonomskih problema, saradnji sa ostalim opštinama i regionom za zajednički nastup na zajedničkom i trećem tržištu.
VIZIJA
opštine Bor je razvijeno društvo koje nije bazirano isključivo na rudarstvu i metalurgiji, sa rešenim ekološkim problemom, razvijene alternativne grane privrede zasnovane na prirodnim resursima kao što su turizam, drvno-prerađivačka industrija, poljoprivreda, šumarstvo, očuvane prirodne lepote i kulturno nasleđe, urbanistički planirano okruženje i unapređena infrastrukturna baza, visok nivo opšte kulture i kvaliteta življenja kao i visok obrazovni nivo, promenjen način razmišljanja ljudi u pravcu produktivnijeg uzimanja učešća u funkcionisanju zajednice i učešća u vlasti i zajednica kojom se savesno upravlja.
MISIJA
opštine Bor je da učini sve da podrži i obezbedi ekološki čistiju sredinu, uslove za stabilnu privredu i razvoj privatnog preduzetništva, a samim tim i povećanje zaposlenosti, standarda života i nataliteta, što će našim građanima obezbediti da vode aktivan i ispunjen život. Vrednosti koje zajednica u opštini Bor prepoznaje kao ključne za razvoj i napredak ove sredine su: zaštita životne sredine, viši nivo kvaliteta života u Boru, razvijena lokalna infrastruktura, kvalitetno funkcionisanje komunalnih službi, organizovane i efikasne javne službe, razvoj alternativnih delatnosti (turizam, poljoprivreda, proizvodno i uslužno zanatstvo), odgovorna vlast, aktivno učešće građana u odlučivanju, partnerstvo u svim oblastima, i stručni kadrovi.
PREUZMITE
KONTAKT

Adresa: Moše Pijade 19, 19210 Bor
Tel: +381 (0) 30 423 749
email1: office@arbor.org.rs
email2: asocijacijabor@yahoo.com

Miodrag Nedeljković
predsednik upravnog odbora
Tel1: +381 (0) 63 422 378
Tel2: +381 (0) 062 427 080
email: mioned@gmail.com

Miodrag Milošević
Menadžer Asocijacije
Tel1: +381 (0) 62 235 755
Tel2: +381 (0) 64 16 77 244
email1: manager@arbor.org.rs
email2: office@arbor.org.rs

Za kontakte svih ljudi angažovanih u Asocijaciji kliknite ovde.


PRIJATELJI